Projektzáró:TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0021 "Mozgásban a kultúra"
 
 
Sajtóanyag
TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0021
"Mozgásban a kultúra"
A Pannon Várszínház művészeti-kulturális programsorozata óvodások, valamint iskolás és hátrányos helyzetű tanulók számára Veszprémben, Nagyvázsonyban és Sümegen
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012-ben írt ki pályázatot az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” címmel kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények, szervezetek részére.
A konstrukció célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba és szerepük erősödjön meg a kulturális tudás átadásában, s ezen keresztül elérendő cél a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten.
Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. 12.116.500 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert oktatási-fejlesztési programjának megvalósítására.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, megvalósításának időtartama: 2014. január 1 – december 31.
 
 
A pályázatban tervezett nevelési-oktatási célzatú interaktív témanapok a művészet segítségével közvetítették a térség egyedülálló történelmét, mellyel a diákok kultúra iránti fogékonyságának és helytörténeti ismeretének bővítése, valamint helyi identitásának és társadalmi befogadó készségének fejlesztése valósult meg. A pályázat kompetenciafejlesztő színház- és drámapedagógiai, valamint táncművészeti programokkal kívánta elősegíteni az óvodás és hátrányos helyzetű gyerekek, valamint általános iskolás tanulók személyiségfejlődését, művészeti és kreatív képességeik kibontakoztatását.
 
A Pannon Várszínház hat oktatási, nevelési intézményben tartotta meg témanapjait tanítási időn túli, rendhagyó foglalkozások keretében. A pályázat benyújtását megelőzően a veszprémi Deák Ferenc Általános Iskolával, Kossuth Lajos Általános Iskolával, Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Speciális Szakiskolával és Ringató Körzeti Óvodával, a nagyvázsonyi Kinizsi Pál Általános Iskolával és a sümegi Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskolával kötött Együttműködési Megállapodást. A színház a 2013/2014-es tavaszi, valamint a 2014/2015-ös őszi tanítási félévben, iskolánként 4-4 témanapot tartott meg, összesen 48 alkalommal. A foglalkozások időtartama alkalmanként 3 tanóra volt. A programsorozatban összesen 553 óvodás és iskoláskorú gyermek vett részt, közöttük 84 hátrányos helyzetű vagy sérült gyermek, illetve 109 hátrányos helyzetű kistérségben élő tanuló vett részt.
 
A projekt megvalósulását a Pannon Várszínház kilenc témavezetője végezte: Egyed Brigitta, Keresztesi László, Kiss Dávid, Kiss T. István, Krámer György, Molnár Ervin, Pap Lívia, Stefancsik Annamária és Zayzon Csaba. Székely-Szügyi Zsuzsanna a program projektmenedzsere.
 
A projekt előkészítése során a témavezetők és a Pannon Várszínház igazgatója, Vándorfi László az intézményvezetőkkel együttműködve együtt dolgozták ki a szakmai tematikát, végezték el az igényfelmérést. A tematikában nagy hangsúlyt kapott kulturális hagyományok ápolása, a tanulók művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatása,
Kapcsolatteremtő, önkifejező, konfliktuskezelő, problémamegoldó képességük fejlesztése.
 
Egyed Brigitta és Kiss Dávid a Deák Ferenc Általános Iskolába és a Kossuth Lajos Általános Iskolába tervezett programjai színházszerűen mutatták be a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum állandó helytörténeti kiállításához kapcsolódó különböző korokat.
 
A Kinizsi Pál Általános Iskola és a Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola diákjai helyi, illetve térségi történelmi, kulturális „időutazáson” vettek részt, megismerkedtek pl. a vándorszínészet, a nyelvújítás, a reformkor, az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc fontos eseményeivel, kiemelkedő alakjaival. A témafelelősök Kiss T. István és Molnár Ervin színészek voltak.
 
Zayzon Csaba, Keresztesi László és Stefancsik Annamária a Mese és a Zene témaköréhez kapcsolódó tematikája a Ringató Körzeti Óvodában és Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Speciális Szakiskolában valósult meg. A meseprogramok játékosan, meséken, dalokon keresztül szélesítették a gyerekek látókörét, valamint segítettek egyes alapkészségek, mint az írás-olvasás és számolás területén. A zene segítségével a gyerekek képességfejlesztésen vettek részt, mint pl. a ritmus-, időérzék- és hallásfejlesztés.
 
Pap Lívia és Krámer György tematikája valamennyi intézményben megvalósult. Krámer György bevezetette a gyerekeket a kortárs tánc színpadi világába, Pap Lívia a különböző életkorú és képességű emberek közötti szociális kapcsolatokat és kommunikatív viszonyokat erősítette programjával.
 
 
          Szabó Zsuzsanna                                                            Székely-Szügyi Zsuzsanna
            Sajtóreferens                                                                       projektmenedzser